trực tuyến quỹ hai bước màu

Bước 1: đăng nhập trang web chính thức

Mở trình duyệt, nhập vào trang web chính thức của quỹ và vào trang chính thức.

bước 2: đăng ký tài khoản

Nếu bạn không có một tài khoản, bạn cần phải đăng ký một tài khoản. Nhấn vào nút đăng ký, điền vào thông tin cá nhân và xác nhận.

bước 3: đăng nhập tài khoản

Sau khi đăng ký thành công, sử dụng tên người dùng và mật khẩu của bạn để đăng nhập vào tài khoản, vào trung tâm cá nhân.

bước 4: chọn lựa chọn chọn quả bóng hai màu

Tìm tùy chọn tách quả bóng màu ở trang trung tâm cá nhân, nhấn vào trang tách quả bóng màu.

bước 5: điền vào số hai màu

Trong trang tách màu sắc, điền vào số lượng màu sắc bạn muốn tách, và xác nhận xác nhận sau khi gửi.

bước 6: chờ xem xét

Sau khi gửi, hệ thống sẽ tự động kiểm tra, kiểm tra sau khi bạn chấp nhận các ứng dụng tách màu sắc sẽ được xử lý.

bước 7: chiết xuất thành công

Một khi quả bóng hai màu được chiết xuất thành công, bạn sẽ nhận được thông báo liên quan và có thể xem hồ sơ chiết xuất ở trung tâm cá nhân.

Thông qua các bước trên, bạn có thể dễ dàng rút ra quỹ hai màu trên Internet, thuận tiện và nhanh chóng, mà không cần phải xếp hàng để xử lý.

Bạn có thể thích: