làm thế nào để đăng ký thẻ thể thao

Tiểu sửhttps://i01piccdn.sogoucdn.com/3b1ffac429450a60?.png”/>

Bạn cần truy cập trang web chính thức của thể thao. Địa chỉ trang web chính thức.

bước 2: chọn công việc trao giải

Vào trang đầu của trang web, tìm thấy trình đơn dịch vụ trao giải và nhấp vào ứng dụng trao giải.

bước 3: điền vào mẫu nhận giải

Bạn cần điền vào thông tin sau đây trong đơn xin nhận giải:

– tên

– số id.

– số liên lạc

– thông tin xổ số xổ số (bao gồm các loại xổ số, số giai đoạn, số xổ số, etc.)

– cách nhận giải thưởng (ngân hàng trực tuyến hoặc bưu điện)

bước 4: tải tài liệu

Tùy theo cách bạn chọn để nhận giải thưởng, bạn cần phải tải lên các tài liệu thích hợp:

Thẻ id và thông tin thẻ ngân hàng

– nhận bằng bưu điện: bản gốc CMND, bản gốc xổ số xổ số và địa chỉ bưu điện

bước 5: nộp đơn

Sau khi điền vào tất cả thông tin và tải lên các tài liệu liên quan, hãy nhấn vào nộp đơn.

bước 6: chờ xem xét

Trung tâm thể thao sẽ xem xét đơn của anh. Sau khi phê duyệt, thẻ thể thao sẽ được gửi đến bạn thông qua ngân hàng trực tuyến hoặc thư.

gợi ý

– hãy chắc chắn rằng thông tin cá nhân mà anh điền và thông tin xổ số là chính xác.

– khi nhận giải qua bưu điện, hãy cẩn thận giữ bản gốc chứng minh thư và bản gốc xổ số.

– khi nhận giải ngân hàng trực tuyến, hãy chắc chắn rằng thông tin thẻ ngân hàng của bạn là chính xác.

Bạn có thể thích: